Ga naar hoofdinhoud

Hoe laat je bedrijfsleven, onderwijs en overheid zo samenwerken dat praten overgaat in (langdurig) samen doen en ontdekken? Om een goed vestigingsklimaat te bevorderen, leven lang te kunnen ontwikkelen en meer goed opgeleide mensen in met name technische /technologische functies te laten instromen investeert de provincie Noord-Holland in publiek-private samenwerking op regionale campussen.

Hoe ziet deze campusstructuur eruit? Wat zijn de resultaten van een recente analyse? Wat zijn de nieuwe uitdagingen en hoe functioneert een campus als Techport in de IJmond? Hoe komen zij tot 1+1=3 met hun partners en de middelen die er ter beschikking zijn? Hoe gaan zij aan de slag als servicepunt techniek voor werkgevers en werknemers, maar behouden zij ook hun rol als innovatiepartner van ondernemers, zowel in hun regio als voor de gehele provincie?

Het omdenken in deze sessie is vooral te vinden in het gekozen partnermodel, welke ruime aandacht zal krijgen in deze sessie.

BEKIJK HIER DE KENNISSESSIE

Back To Top