skip to Main Content

Jan Nieuwenburg is Burgemeester van Hoorn, Lid van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland. Het RPCNH maakt zich sterk voor de aanpak van criminaliteit tegen het bedrijfsleven met preventieve maatregelen, voorlichting en trainingen. Binnen het RPC werken overheid en ondernemers samen aan een veilige omgeving voor ondernemers, personeel en consumenten. Cybercrime is een onderwerp dat aandacht vraagt, in alle bovengenoemde functies.

Back To Top