skip to Main Content

Ik ben programma manager voor de regionale energiestrategie in NHN. In opdracht van de 18 gemeenten, de provincie en het waterschap ben ik nu twee jaar aan de slag om een visie te maken voor de overgang van fossiel naar duurzame energiebronnen. Een pittig proces waarbij we veel inwoners, belanghebbenden en belangstellenden betrekken. Ook het bedrijfsleven, ontwikkelaars, onderwijsinstellingen maken onderdeel uit van dit proces.

In april is de concept-RES openbaar gemaakt. Dit levert in NHN veel reacties op. En dat is heel mooi, want er kan nog veel aan verbetert worden! Dat de energietransitie werk gaat opleveren, daar is iedereen het over eens. Hebben we de mensen? En hebben deze mensen de juiste skills? Dat is nog een uitdaging voor de regio!

Back To Top