skip to Main Content

Rob van der Sande is Kwartiermaker Datagestuurde Aanpak Arbeidsmarkt NHN.

De regio Noord-Holland Noord heeft de ambitie om met een data gestuurde aanpak de werking van de arbeidsmarkt als geheel en de impact op economie en werkgelegenheid in kaart te brengen. Hierbij is er aandacht voor een aantal grotere opgaven zoals de energietransitie, woningbouwopgave en toenemende zorgvraag. En welke kansen dat biedt voor individuele bedrijven, voor opleidingen, voor jongeren, voor werkbedrijven en voor mensen die op zoek zijn naar werk. Met een data gestuurde aanpak wordt beoogd dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten zodat alle talenten in de regio benut worden en bedrijven over gekwalificeerde medewerkers kunnen beschikken.

Back To Top